Erciyes Film Atölyesi (EFA), Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin alt yapı çalışmalarına 2008 yılında başlayıp, 2009 yılında kurduğu ve stüdyolar bloğu zemin katındaki beş odasında faaliyet gösterdiği bir uygulama birimi atölyesidir.

Erciyes Film Atölyesi'nin kuruluş amacı, ERÜ İletişim Fakültesi'nin diğer bir uygulama birimi olan Kampus TV'nin aynı zamanda RST öğrencilerine sunduğu film yapım olanaklarından bağımsızlaşarak, ilgili iki birimin de kendi alanındaki olanaklarıyla daha iyi uzmanlaşabilmesine zemin yaratmaktır.

Bununla birlikte, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü son sınıf öğrencilerinin diploma projesi kapsamında zorunlu olarak ürettikleri filmlerin yanı sıra, tüm RST öğrencilerinin film üretmelerine ortam hazırlamak, teşvik etmek ve atölye imkânları dahilinde olanaklar sağlayarak film yapım - yönetim deneyimlerini arttırmak; atölyenin gönüllü çalışan öğrencilerini gerek fakültenin öğretim elemanlarıyla, gerekse sinemanın değişik uzmanlık alanlarından profesyonellerle buluşturarak kuramsal ve kılgısal hizmet içi eğitim vermek, bu alanlarla ilgili çekirdek kadrolar oluşturarak film yapım - yönetim olanakları sunmak ve bu olanakları giderek yetkinleştirip arttırmaya çalışmak; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çeşitli ortamlardaki etkinliklerle, karşılıklı deneyimlerini ve sanat ürünlerini paylaşmak da diğer kuruluş amaçlarından birkaçıdır.

Erciyes Film Atölyesi'nin iç dinamiğini, EFA Başkanı ile atölyeden sorumlu elemanının yanı sıra, öncelikli ve ağırlıklı olarak RST Bölümü ve bu bölümden mezun olup lisansüstü öğrenimini sürdüren ve çektikleri filmlerdeki üstün başarısı kabul edilmiş yönetmenlikleriyle veya bu filmlerin ekiplerinde yer alıp filme üstün katkısı takdir edilmiş öğrencilerinden oluşmaktadır.

EFA ekibinin etkinliklerindeki yetkinliğinin arttırılması için öncelikli olarak bu ekibin hizmet içi eğitimine önem verilmektedir. Gerek kuramsal ve kılgısal bilgilerin yenilenerek güncellenmesi, gerekse ekibe yeni katılanların yetiştirilmesi için hizmet içi eğitimin ihtiyaç duyulan aralıklarla tekrarlanarak sürekli kılınmasına imkân tanınmaktadır.

Ulusal ve uluslararası şenlik, festival ve yarışmaların kısa film dalları takip ve ilân edilerek, bu etkinliklere katılacak öğrencilere yardımcı olunmakta, ilgili süreçler takip edilerek olumlu sonuçları ilân edilmekte; film yarışmalarında dereceye giren, finalde yarışan ve özel gösterimlerde yer alan film bilgilerinin ayrıca kaydı tutulmakta; Kayseri bölgesinde ve diğer illerde EFA ve RST Bölümü bünyesinde üretilen kısa film gösterileri düzenlemek ve söyleşiler yapmak için gerekli iletişim ve organizasyonlar yapılmakta, böylece EFA ile bölüm ve fakülte tanıtımının yanı sıra, ilgili kesimlerle sanatsal ve kültürel görüş alış verişi gerçekleştirmekte; diğer illerden üniversitemizde/ fakültemizde kısa film gösterimi yapmak isteyen kişi veya kuruluşlarla iletişimin sağlanmasından, projenin gerçekleştirilebilmesinin olanak ve süreçlerinden sorumlu olunmaktadır.

Erciyes Film Atölyesi İnternet Sitesi aracılığıyla (efa.erciyes.edu.tr) sitede atölyeye ve atölyenin her türlü etkinliklerine dair bilgilere yer verilmekte, öğrencilerimizin çektikleri filmlerin izlenerek, bu filmlere ait bilgi ve başarıların kayıtlarına ulaşılabilme imkânları da sunulmaktadır.

Erciyes Film Atölyesi'nin araç, gereç ve malzeme olanaklarının kalitesiyle birlikte arttırılmasına çalışılmaktadır. EFA'nın sahip olduğu mekânlar, EFA Toplantı Odası, EFA Sorumlusu'nun odası, biri aynı zamanda seslendirme odası olmak üzere üç adet EFA Kurgu Odası'dır.

EFA TANITIM
                                                                       Efa Toplantı Odası
                                                                          Talimatnamesi


1) EFA Toplantı Odası, yalnızca EFA etkin üyeleri için oluşturulmuş bir çalışma mekânıdır.

2) EFA etkin üyeleri, hafta içi derslerinin olmadığı özgür zamanlarında odada bulunmaya özen göstermeli; kendilerinden istenen görevleri, çalışmaları burada gerçekleştirmeli, EFA panosundaki duyuruları ve EFA internet sitesini her gün takip etmelidir.

3) EFA etkin üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar, görüşmeler, dersler ve kurslar toplantı odasında, gerekirse bir kısmı kurgu odalarında yapılır.

4) Hizmet içi eğitim ve çeşitli etkinlikler için gelen konuklar, gün içinde toplantı odasında ağırlanır.

5) Odanın temizlik ve güvenlik ihtiyaçları EFA Başkanı ile EFA Sorumlusu'nun denetiminde ve sorumluluğundadır. Bu konuda EFA etkin üyelerinin uyarı almadan gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenir.

6) Toplantı odasındaki hiçbir demirbaş, araç, gereç ve malzeme oda dışına çıkarılamaz.

7) Oda, EFA Sorumlusu'nca hafta içi mesai saatleri içerisinde açık bulundurulur.
                                                         Kurgu Odaları Talimatnamesi

1) Kurgu Odaları'ndaki çalışma disiplininden EFA Sorumlusu sorumludur. EFA Sorumlusu'nun izin verdiği kurgu odasında çalışmalı, odanın anahtarını EFA Sorumlusu'ndan alıp, EFA Sorumlusu'na teslim etmelisiniz.

2) Kurgu Odaları'nda hafta içi mesai saatleri arasında çalışabilirsiniz. Hafta içi saat 17.00'dan sonra veya hafta sonu da çalışabilmeniz için; olağan üstü bir gerekçenizi EFA Sorumlusu'nun kabul etmiş, proje danışmanınızın başınızda duracağına veya sorumluluğunu kabul ettiğine ilişkin formu imzalamış ve atölyeler genel koordinatörünün izni onaylamış olması,  bunun için de önceden bu işleri tamamlamış olmanız gerekmektedir. 
  
3) Kurgu Odaları'ndaki cihazları açıp kapama ve kullanma konusuna itina gösteriniz.

4) Kurgu Odası'nın anahtarını kaybetmeyiniz. Odada işiniz bittiğinde cihazları kapatmayı, priz kapağını elinizle bastırıp fişi prizden çekmeyi, elektrik anahtarını, pencereyi ve kapıyı kapatmayı unutmayınız.

5) Pencereden girip çıkmayınız. Perdelerin hasar görmesini önleyecek tedbirinizi alınız.

6) Duvarları kirletmemeye dikkat ediniz; duvarlara sürtünmeyiniz, ayakkabılarınızı duvarlara yaslamayınız, sandalyelerinizi duvarlara sürttürmeyiniz.
7) Kurgu Odası'nda yemek yemek, şişe suyu dışında sıvı içecekler içmek yasaktır; bu ihtiyaçlarınızı koridorda gideriniz. Çöp kutularına özellikle sıvı artıkları olan çöpler atmayınız. Odalarda veya koridorda kesinlikle sigara içmeyiniz.

8) Kurgu Odası'nda çalışan öğrenciler, oda zemininin, çöp kutusunun, masa üzerinin ve cihazların temizliğinden sorumludur; işiniz bittiğinde temizliğinizi yapınız.

9) Kurgu Odaları'nda ilgili gün ve saatlerde kimlerin çalıştığı yazılı olarak takip edilecek, öğrenciler kendisinden önce çalışanlardan ve kendisinden sonra çalışacaklardan anahtar alışverişi yapmayacak; her çalışan kişi veya ekipten sonra EFA Sorumlusu çalışılan odayı kontrol edecektir. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen kişiler, gerektiğinde hazırlanacak bir tutanak ile Atölyeler Genel Koordinatörü'ne bildirilecek, bu kişilerin bir daha kurgu odalarında çalışmalarına izin verilemeyebilecektir.

MEKANLARIMIZ
EFA SORUMLUSU ODASI
EFA KURGU ODASI - 1
EFA KURGU ODASI - 2
EFA KURGU ODASI - 3
EFA TOPLANTI ODASI
     KAMERALAR (TOPLAM 6 ADET)      TRİPOD / SLIDER (TOPLAM 12 ADET)
ADET MARKA MODEL SERİ NO KAYIT TÜRÜ ADET MARKA MODEL SERİ NO
6 SONY HXR-NX5E 215974 KARTLI 4 SECCED WP75 001090492-001
  SONY HXR-NX5E   KARTLI   SECCED WP75  
SONY HXR-NX5E KARTLI SECCED WP75 001090492-001
SONY HXR-NX5E KARTLI SECCED WP75
SONY HXR-NX5E   KARTLI 1 MANFROTTO 501HDV C0669673
          1 ACEBİL İ-705 DX  
        2 DAIWA DST73 03575
            DAIWA DST73 03576
          2 KAMERAR
SLIDER
120CM  
            KAMERAR
SLIDER
120CM  
          1 SLIDER 150CM  
          1 Swift Wheel Dolly System 12 ft. Straight Traek  
ERCİYES FİLM ATÖLYESİ BİTİRME PROJELERİ İÇİN ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLECEK ARAÇ GEREÇ LİSTESİ
    MİKROFONLAR KAMERALAR (TOPLAM 12 ADET) AYDINLATMA EKİPMANLARI KAMERALAR (TOPLAM 24 ADET)
ADET MARKA MODEL SERİ NO ADET MARKA MODEL SERİ NO
5 RODE (BOOM) NTG-1   6 IANIRO VARIBEAM 1000  
RODE (BOOM) NTG-1 IANIRO VARIBEAM 1000
RODE (BOOM) NTG-1 IANIRO VARIBEAM 1000
RODE (BOOM) NTG-2   IANIRO VARIBEAM 1000
RODE (BOOM) NTG-2 IANIRO VARIBEAM 1000  
6
AKG
(YAKA/ KABLOLU)
C417 PP     IANIRO VARIBEAM 1000  
  AKG
(YAKA/ KABLOLU)
C417 PP   3 IANIRO VARIBEAM 800  
  AKG
(YAKA/ KABLOLU)
C417 PP     IANIRO VARIBEAM 800  
  AKG
(YAKA/ KABLOLU)
C417 PP     IANIRO VARIBEAM 800  
  AKG
(YAKA/ KABLOLU)
C417 PP   6 KİNO B-6202  
  AKG
(YAKA/ KABLOLU)
C417 PP     KİNO B-6202  
          KİNO B-6202  
        KİNO B-6202  
          KİNO B-6202  
          KİNO B-6202  
        3 KIRMIZI KAFA 800W  
          KIRMIZI KAFA 800W  
          KIRMIZI KAFA 800W  
        6 REFLEKTÖR    
     KAMERALAR (TOPLAM 1 ADET)      TRİPODLAR (TOPLAM 1 ADET)
ADET MARKA MODEL SERİ NO KAYIT TÜRÜ ADET MARKA MODEL SERİ NO
1 SONY HXR-NX5E 216037 KARTLI 1 SECCED WP75 001090492-001
               
ERCİYES FİLM ATÖLYESİ SERBEST PROJELER İÇİN
TAHSİS EDİLECEK ARAÇ GEREÇ LİSTESİ
    MİKROFONLAR (TOPLAM 2 ADET) AYDINLATMA EKİPMANLARI  (TOPLAM 1 ADET)
ADET MARKA MODEL SERİ NO ADET MARKA MODEL SERİ NO
1 RODE (BOOM) NTG-2 0038001 3 IANIRO VARIBEAM 1000  
1 SENNHEISER(YAKA/KABLOSUZ) EW122-PG3 8401829395