FİLM ÖNERİSİ VE SONRASI
Film Projesi Şartnamesi
Film Kutusu Örneği
Film Kutusu Kapağı Örneği
Yönetmen ve Film Bilgileri CD Örneği
DVD Etiketi ve Örneği
*
*
*
*
*
                                                                 Film Projesi Şartnamesi

1) Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bütün öğrencileri film çekimi için proje başvurusunda bulunabilir ve projeleri kabul edildiğinde atölyenin sunabileceği olanaklar ölçüsünde yararlanabilir. Proje tekliflerinde tür sınırlaması yoktur.

2) Proje önerileri sinopsis şeklinde sunulmalıdır. Sinopsis poşet dosya içinde EFA Başkanı'na, o yoksa EFA Sorumlusu'na teslim edilmelidir. Öneriyi teslim alan kişi sinopsis kapağının üzerine o günün tarihini not eder. Kabul edilen projelerin sahipleri, çekim öncesi istenen senaryo aşamalarını tamamlamakla yükümlüdür ve bu konuda keyfi davranamaz.

3) EFA Başkanı tarafından değerlendirilecek proje önerilerinden uygun görülenler, gerekiyor ise, proje sahibi ve atölyenin elemanları ile birlikte geliştirilebilecektir. Sinopsisleri değerlendiren EFA Başkanı ihtiyaç duyduğunda film yapım yönetim konusunda tecrübeli ve istekli öğretim elemanlarından bu konuda yardım alabilir.

4) Kabul edilen proje sahibine danışmanlığı EFA Başkanı yapar, ancak EFA Başkanı ihtiyaç duyduğunda, film yapım yönetim konusunda tecrübeli öğretim elemanlarından o projeye danışmanlık önerisinde bulunabilir. Danışmanı belirlenen proje sahipleri, sonraki aşamaları danışmanı ile birlikte yürütür.

5) Başvurular için tarih sınırlamaları yoktur. Teklif edilen sinopsis en geç bir hafta içinde değerlendirilip EFA'da ilân edilir. Kabul edilmiş projelerin çekim öncesi aşamalarının proje sahibi tarafından süratle tamamlanması beklenir.

6) Projelerin çekim ve kurgu takvimi sıraya konularak EFA'da ilân edilir. EFA'dan kaynaklı doğabilecek olağan üstü durumlarda bu takvim değiştirilebilir.

7) Tamamlanan filmlerin başına "Erciyes Film Atölyesi" amblemi, sonuna ise, "Erciyes Film Atölyesi" logosu ve bu logonun altına (serbest proje değilse "RST Bölümü" yazısı ile) yapım ayı ve yılı copyright'ının, site ana menüsündeki "Film Önerisi ve Sonrası"nda gösterildiği gibi belirlenen standartlara uygun olarak konulması; yine aynı yerde örnekleri gösterilen DVD kutusunun kullanılması, standart DVD kutu kapağının ve DVD etiketlerinin uygulanması, yönetmen ve filme ait istenen bilgilerin "Film Bilgileri CD Örneği"ne uygun olarak düzenlenip EFA'ya iki adet kopyasının verilmesi zorunludur.

8) FİLM ÇEKMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE ÇOK ÖNEMLİ BİR TAVSİYE: EFA'nın olanakları açısından her eğitim - öğretim yarıyılının son ayı, RST Bölümü son sınıf öğrencilerinin Diploma Projeleri dolayısıyla çok yoğun ve sıkıntılı geçmektedir. Bu sebeple, film çekmek isteyenler, her yarıyılın son ayına kadarki süreleri, dönem aralarını ve özellikle yılsonu tatilini çok iyi değerlendirmelidirler. Yapacağınız iş zahmetli ve çok ciddi, fakat bir o kadar da keyifli ve eğlencelidir.