Film Projesi Şartnamesi

1) Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bütün öğrencileri film çekimi için proje başvurusunda bulunabilir ve projeleri kabul edildiğinde atölyenin sunabileceği olanaklar ölçüsünde yararlanabilir. Proje tekliflerinde tür sınırlaması yoktur.

2) Proje önerileri sinopsis şeklinde sunulmalıdır. Sinopsis poşet dosya içinde EFA Başkanı’na, o yoksa EFA Sorumlusu’na teslim edilmelidir. Öneriyi teslim alan kişi sinopsis kapağının üzerine o günün tarihini not eder. Kabul edilen projelerin sahipleri, çekim öncesi istenen senaryo aşamalarını tamamlamakla yükümlüdür ve bu konuda keyfi davranamaz.

3) EFA Başkanı tarafından değerlendirilecek proje önerilerinden uygun görülenler, gerekiyor ise, proje sahibi ve atölyenin elemanları ile birlikte geliştirilebilecektir. Sinopsisleri değerlendiren EFA Başkanı ihtiyaç duyduğunda film yapım yönetim konusunda tecrübeli ve istekli öğretim elemanlarından bu konuda yardım alabilir.

4) Kabul edilen proje sahibine danışmanlığı EFA Başkanı yapar, ancak EFA Başkanı ihtiyaç duyduğunda, film yapım yönetim konusunda tecrübeli öğretim elemanlarından o projeye danışmanlık önerisinde bulunabilir. Danışmanı belirlenen proje sahipleri, sonraki aşamaları danışmanı ile birlikte yürütür.

5) Başvurular için tarih sınırlamaları yoktur. Teklif edilen sinopsis en geç bir hafta içinde değerlendirilip EFA’da ilân edilir. Kabul edilmiş projelerin çekim öncesi aşamalarının proje sahibi tarafından süratle tamamlanması beklenir.

6) Projelerin çekim ve kurgu takvimi sıraya konularak EFA’da ilân edilir. EFA’dan kaynaklı doğabilecek olağan üstü durumlarda bu takvim değiştirilebilir.