Üyelik ve Üyeler

EFA, kuruluş amacı itibarı ile Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bütün öğrencilerine açıktır. Ancak, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdürmekte olan, yani bu alanda belli bir altyapısı olup, bu altyapıyı geliştirmekte olan öğrencilerin, kuramsal, kılgısal bilgi ve deneyimlerini daha verimli arttırabilmelerine yönelik tercih önceliğinin olması gerektiği düşünülmektedir.

EFA üyeleri, etkin ve destek olmak üzere iki farklı üyelikten oluşacaktır. Etkin üyeliği, atölyenin çeşitli ihtiyaçlarını (film üretimi dahil) karşılamaya yönelik yönetmenlik, aydınlatma, kamera, senaryo, kurgu ve diğer gibi alanlarda yeterli sayıda deneyimli elemanlar; destek üyeliği ise, bu ekibin dışında, hem ihtiyaç duyulduğunda etkin üyeliğe geçirilebilecek, hem de atölyenin ve sinemanın takipçisi ve destekçisi olacak öğrenciler oluşturacaktır. Etkin üyelerin atölyedeki çalışma başarımları (performans) belli aralıklarla değerlendirilip, düşük başarım gösteren öğrenciler, destek üyelikleri olan istekli öğrencilerle değiştirilebilecektir.

EFA’nın düzenleyeceği her türlü hizmet içi eğitim programları öncelikli olarak etkin üyelere yönelik uygulanır, ihtiyaç duyulduğunda destek üyeler de bu eğitimlerden yararlandırılabilir.

Etkin Üye sayısının 10 – 15 kişiden oluşturulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu sayının 15’i aşması, üyelerin atölyeden beklentilerini karşılayamayıp hayal kırıklığına uğramalarına yol açacağı gibi, atölyenin etkinliklerini sağlıklı bir şekilde yürütememesine de sebep olacaktır. 

Efa Etkin Üyeliği, ERÜ İletişim Fakültesi’nin RST Bölümü’nde okumakta ve bu bölümden mezun olup lisansüstü öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerinin,  çektikleri filmlerdeki başarılı yönetmenlikleri veya bu filmlerin ekibinde yer alıp, görevinde gösterdiği üstün başarımlar sonucu oluşan bilgi ve deneyimlerini Efa’da pekiştirerek, Efa’nın film üretimi ve diğer çalışmalarında yararlı olabileceği kanaati yüksek olan kişilerden oluşturulur.

Etkin Üyelik, etkin üyeliğe müracaat için belirli süreler ile duyuru yapılarak değil, bunun yerine, yukarıda değinilen öğrenci başarımlarının takibi sonucu oluşan kanaatlere göre, ilgili kişilere teklif yolu ile gerçekleştirilir. Teklifi kabul eden öğrenciler, bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte EFA Sorumlusu’na başvurup, etkin üyelik formunu dolduracaklar ve ayrıca EFA İnternet Sitesi’ne kaydedileceklerdir.

Destek Üyelik için de belirli periyotlarla duyurular yapılmayarak, istekli öğrencilerin gerek müracaatları değerlendirilerek, gerekse, etkin üyelikte olduğu gibi kişilere teklif yolu ile gerçekleştirilecektir. Destek üyelik kaydı da etkin üyelikte olduğu gibidir.